Kanskje Olavskirkeruinen er i biblioteket? Foto: Siri Wolland

Kanskje Olavskirkeruinen er i biblioteket? Olavskirken er blant de første kirkene som ble reist i Trondheim. Snorre skriver at det var Kong Magnus den Gode som bygde denne kirken på det stedet kong Olav den helliges lik ble lagt den første natten etter at det var fraktet fra Stiklestad til Trondheim i 1029. Tradisjonen utpeker ruinen til å være restene av Olavskirken, men det er usikkert.
Ruinen her er restene av en steinkirke som ble bygd en gang i andre halvdel av 1100 tallet. Omkring kirken lå en kirkegård, hvor det har vært begravet 3000 individer. Kirkegården ble nedlagt omkring 1600, og selve kirkebygget solgt til lagmann Søren Pedersen som privatbolig. Kirken har fungert som klosterkirke for fransiscanermunker på 1300 tallet. Foto: Siri Wolland