Nye skulpturer av Sverre Wyller. Utstilling på Peder Balkesenteret. Foto: Siri Wolland

Nye skulpturer av Sverre Wyller. Utstilling på Peder Balkesenteret. Foto: Siri Wolland