Høyblokka idag. Inspirert av FN bygningen i New York. Foto: Siri Wolland

Høyblokka idag. Inspirert av FN bygningen i New York. Foto: Siri Wolland