Karin Mohr, 2017. Foto fra utstillingen: Siri Wolland

Karin Mohr, 2017. Foto fra utstillingen: Siri Wolland