Michael Ancher (1849-1927), Et haveselskap, 1904. Foto fra utstillingen: Siri Wolland

Michael Ancher (1849-1927), Et haveselskap, 1904. Foto fra utstillingen: Siri Wolland