Valmue utenfor utstillingslokalet. Foto: Siri Wolland

Valmue utenfor utstillingslokalet. Foto: Siri Wolland