Hagen utenfor utstillingslokalet. Foto: Siri Wolland

Hagen utenfor utstillingslokalet. Foto: Siri Wolland