Rekonstruksjon av trebygninger fra middelalderens Oslo. Foto: Siri Wolland

Rekonstruksjon av trebygninger fra middelalderens Oslo. Foto: Siri Wolland