Bjørn Winsnes, Norsk Sjøfartsmuseum, 1961 og Aust-Agder sentralsykehus, 1967. Arkitekter: Trond Eliassen og Birger Lambertz-Nilssen. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.