Den rumenskortodokse katedralen og den romerskkatolske katedralen, side om side i Alba Iulia, Transilvania, Romania. Foto: Siri Wolland

Den rumenskortodokse katedralen og den romerskkatolske katedralen, side om side i Alba Iulia, Transilvania, Romania. Foto: Siri Wolland