Dag Alveng, Vegg 1-6, 1978. Foto fra utstillingen: Siri Wolland

Dag Alveng, Vegg 1-6, 1978. Foto fra utstillingen: Siri Wolland