Dag Alveng, Kasse, 1987, Hull etter blomst, 1980 og Gjerdestolpe, 1987. Foto fra utstillingen: Siri Wolland

Dag Alveng, Kasse, 1987, Hull etter blomst, 1980 og Gjerdestolpe, 1987. Foto fra utstillingen: Siri Wolland