Dag Alveng, Gjerdestolpe, 1987. Foto fra utstillingen: Siri Wolland

Dag Alveng, Gjerdestolpe, 1987. Foto fra utstillingen: Siri Wolland