Dag Alveng, Skygge av pinne, 2013. Foto fra utstillingen: Siri Wolland

Dag Alveng, Skygge av pinne, 2013. Foto fra utstillingen: Siri Wolland