Dag Alveng, Lite tre, Hvasser, 2012. Foto fra utstillingen: Siri Wolland

Dag Alveng, Lite tre, Hvasser, 2012. Foto fra utstillingen: Siri Wolland