Dag Alveng, Sti, Hvasser, 2012. Foto fra utstillingen: Siri Wolland

Dag Alveng, Sti, Hvasser, 2012. Foto fra utstillingen: Siri Wolland