Fra fotograf Dag Alvengs utstilling, Tid som står stille på Henie Onstad Kunstsenter. Foto fra utstillingen: Siri Wolland

Fra fotograf Dag Alvengs utstilling, Tid som står stille på Henie Onstad Kunstsenter. Foto fra utstillingen: Siri Wolland