Kjell Erik Killi-Olsen, Overgriperen, 1997. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.

Kjell Erik Killi-Olsen, Overgriperen, 1997. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.