Kjell Erik Killi-Olsen, Scream From The Mountain, 1985. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.

Kjell Erik Killi-Olsen, Scream From The Mountain, 1985. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.