Fra utstillingen til Kjell Erik Killi-Olsen. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.

Fra utstillingen til Kjell Erik Killi-Olsen. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.