Fra utstillingen til Kjell Erik Killi-Olsen. Rystelser i Toscana, 2004. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.

Fra utstillingen til Kjell Erik Killi-Olsen. Rystelser i Toscana, 2004. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.