Foto fra utstillingen: Siri Wolland.

Foto fra utstillingen: Siri Wolland.