Irene Nordli (1967), Mine Kinafortellinger, 2017. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.

Irene Nordli (1967), Mine Kinafortellinger, 2017. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.