Marlene Dumas, Dorothy D-lite, 1998. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.

Marlene Dumas, Dorothy D-lite, 1998. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.