Marlene Dumas, Magdalena, 1995. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.

Marlene Dumas, Magdalena, 1995. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.