Fra utstillingen Moonrise. Marlene Dumas og Edvard Munch. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.

Fra utstillingen Moonrise. Marlene Dumas og Edvard Munch. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.