Fotograf Matthew Genitempo, Untitled 08 fra serien Jasper. Frogner stasjon, foto fra utstillingen: Siri Wolland.

Fotograf Matthew Genitempo, Untitled 08 fra serien Jasper. Frogner stasjon, foto fra utstillingen: Siri Wolland.