Frogner stasjon, foto fra utstillingen: Siri Wolland.

Frogner stasjon, foto fra utstillingen: Siri Wolland.