Fotograf Brendan George Ko, Pololu Valley Overview. Frogner stasjon, foto fra utstillingen: Siri Wolland.

Fotograf Brendan George Ko, Pololu Valley Overview. Frogner stasjon, foto fra utstillingen: Siri Wolland.