Mary Corse, fra utstillingen A Survey in Light, Whitney Museum, New York. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.

Mary Corse, fra utstillingen A Survey in Light, Whitney Museum, New York. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.