Mary Corse, "Untitled (White Arch Inner Band Series), 1996, fra utstillingen A Survey in Light, Whitney Museum, New York. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.

Mary Corse, «Untitled (White Arch Inner Band Series), 1996, fra utstillingen A Survey in Light, Whitney Museum, New York. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.