Per Krohg (1889-1965),Gutt med jakthorn, 1924. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.

Per Krohg (1889-1965),Gutt med jakthorn, 1924. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.