Per Krohg (1889-1965), Teltoppsetterne, 1926. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.

Per Krohg (1889-1965), Teltoppsetterne, 1926. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.