Håkon Bleken, Selvportrett om femti år, 2001. Foto fra utstillingen; Siri Wolland

Håkon Bleken, Selvportrett om femti år, 2001. Foto fra utstillingen; Siri Wolland