Håkon Bleken, Hemmeligheten I / Fuglene, 1969. Foto fra utstillingen; Siri Wolland

Håkon Bleken, Hemmeligheten I / Fuglene, 1969. Foto fra utstillingen; Siri Wolland