Per Jonas Lindstrøm (1955), Galehusbøkene, 2019. Fra Høstutstillingen. Foto Siri Wolland.

Per Jonas Lindstrøm (1955), Galehusbøkene, 2019. Fra Høstutstillingen. Foto Siri Wolland.