Utstillingen derfor. Av Dag Leversby (f 1952)

Krutthuset på Skar i Maridalen. K.O.S A

«The fascinating impact image surfaces and space have on one another and the atmosphere affected through their coexistence is a vital demonstration, in our understanding, of conversation materiality as such. Therefore.»
(extract from exhibition text)

Tekst og foto fra utstillingen Siri Wolland, kunsthistoriker, journalist og fotograf.

Krutthuset på Skar i Maridalen er en fryd for øyet, idet man runder den siste svingen oppover bakken. Midt inne skogen ligger dette flotte høyreiste bygget i tegelstein med grønne plener omkring. Det er klart at et kruttlager bør ligge litt avsides til på grunn av eksplosjonsfaren. Men nå er bygget omdannet til et utmerket visningssted for kunst. Kunstnerparet Vera og Sverre Wyller har gjort en formidabel jobb med bygget og har selv atelier her.

Kunstneren Dag Leversby sier i innledningsteksten at rommet og kunsten påvirker hverandre. Dagslyset kommer fra taket og de høye veggene tillater to rader av Leversbys kunst på hver side av rommet. Mengden fargerik kunst får derfor en interessant speilende effekt.

Dag Leversby er en produktiv kunstner. Hans store produksjon kommer til sin rett her. Farger, linjer, felt og trykk gir meg et kaleidoskop av tolkningsmuligheter. Kontrastene når organiske former møter strengere systemer skaper nysgjerrighet og nerve i bildene. Fantasifulle korte innblikk en absurd verden.

Leversby har i tillegg noen verk av sin tidligere serie, Magnolia Cross, med i utstillingen. Verkene gir meg assosiasjoner til organiske nærbilder av kretsløp, kanskje blodomløp, som pumper kraft. Veldig flotte bilder.   

Dag Leversby debuterte i 1983 og er innkjøpt av mange museer og samlinger. Det interessante er hvor kunstnerskapet går videre? Leversby står ikke stille.

Ta kontakt med  
kosa@krutthuset.com
_k_o_s_a (instagram)
K.O.S A (facebook)

Krutthuset Oslo SA – K.O.S A
A cooperative site for art and research.
Authors of the Jane Project.
Vera og Sverre Wyller