Artist JP Mika, foto fra utstillingen Siri Wolland

Artist JP Mika, foto fra utstillingen Siri Wolland