Noe for de små også i Deichman Bjørvika, av arkitektene Lund Hagem og Atelier Oslo, 2020. Foto Siri Wolland.

Noe for de små også i Deichman Bjørvika, av arkitektene Lund Hagem og Atelier Oslo, 2020. Foto Siri Wolland.