Ca 450.000 bøker i Deichman Bjørvika, av arkitektene Lund Hagem og Atelier Oslo, 2020. Foto Siri Wolland.

Ca 450.000 bøker i Deichman Bjørvika, av arkitektene Lund Hagem og Atelier Oslo, 2020. Foto Siri Wolland.