Talking plants, Simone Hooymans, 2020. Deichman Bjørvika, av arkitektene Lund Hagem og Atelier Oslo, 2020. Foto Siri Wolland.

Talking plants, Simone Hooymans, 2020. Deichman Bjørvika, av arkitektene Lund Hagem og Atelier Oslo, 2020. Foto Siri Wolland.