Her er Fyrhuset i fabrikkbygningen. Foto Siri Wolland.

Her er Fyrhuset i fabrikkbygningen. Foto Siri Wolland.