Her er Fabrikkbygningen. Foto Siri Wolland.

Her er Fabrikkbygningen. Foto Siri Wolland.