Inngangen til Prindsens hage er litt gjemt. Foto Siri Wolland.

Inngangen til Prindsens hage er litt gjemt. Foto Siri Wolland.