Her i fengselet satt Gjest Bårdsen, Ole Høiland og etter 2. verdenskrig satt Vidkun Quisling her. Foto Siri Wolland.

Her i fengselet satt Gjest Bårdsen, Ole Høiland og etter 2. verdenskrig satt Vidkun Quisling her. Foto Siri Wolland.