Dette er en podkast og en samtale mellom museumsdirektør ved Valdres Folkemuseum, Ole Aastad Bråten og kunsthistoriker og blogger Siri Wolland.

Aastad Bråten er politiker, langsleikspiller, kunsthistoriker og kulturpersonlighet og han har mange tanker om museenes rolle i samfunnet, om identitet, og om framtida. Museene skal ikke bare sette skatter i glassmontre. De skal også kunne drøfte viktige spørsmål som folk er opptatt av. Det er en ny utstilling i Valdres museet som heter Rotasjon. Forklaringen på det får du, og jammen bryter ikke direktøren ut i et stev på slutten.

Du finner podkasten på

Apple Podcasts:

Spotify :

Eller trykk her nedenfor:

https://embed.acast.com/5f6871eb3dd532329cd043ed/60b76ad08c26f80013d5ebe8?cover=true

(WordPress og Acast er ikke i sync derfor lenken og ikke embed)

Les mer om Valdres museas utstillinger her.