Uten år. Ingeborg Turine Wang, f. Rogstad av Peder Pedersen Aadnes/Nasjonalmuseet. Falt i det fri (Public domain)

Uten år.
Ingeborg Turine Wang, f. Rogstad av Peder Pedersen Aadnes/Nasjonalmuseet. Falt i det fri (Public domain)