Storbritannia og Nord-Irland. Det litt oppstilte, men samtidig elegante og lett vemodsfylte portrettmaleri fikk på 1700-tallet en betydelig representant i Thomas Gainsborough (1727–88). Han innførte landskapet som stemningsskapende element i sitt maleri. Bildet viser The Morning Walk (Morgenturen), 1785. Oljemaleri, 236 x 179 cm. National Gallery, London.

Storbritannia og Nord-Irland. Det litt oppstilte, men samtidig elegante og lett vemodsfylte portrettmaleri fikk på 1700-tallet en betydelig representant i Thomas Gainsborough (1727–88). Han innførte landskapet som stemningsskapende element i sitt maleri. Bildet viser The Morning Walk (Morgenturen), 1785. Oljemaleri, 236 x 179 cm. National Gallery, London.