Kongeveien, på vei til Galdane. Foto: Siri Wolland/Riksantikvaren

Kongeveien, på vei til Galdane. Foto: Siri Wolland/Riksantikvaren