Fra utstillingen. Foto: Siri Wolland

Fra utstillingen. Foto: Siri Wolland